Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

На 11 и 12 май 2020 г.  в Икономически университет – Варна беше проведена Юбилейна международна научна конференция на тема "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха". Научният форум е част от програмата на академичната общност за отбелязване на 100 години от създаването на първото висше икономическо училище в България.

В конференцията участваха над 340 учени, преподаватели, докторанти, студенти, представители на бизнеса от страната и чужбина. Доклади представиха участници от 23 български висши училища и 15 университета от Германия, Полша, Литва, Португалия, Румъния, Хърватска, Словакия,  Русия, Сърбия, Украйна, Ливан. Предстои да бъде публикуван сборника с научните доклади.

За първи път в историята на университета Юбилейната международна научна конференция се проведе изцяло онлайн, във виртуални стаи. Само в пленарната сесия се регистрираха над 200 участници. Пленарни доклади изнесоха:

проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет - Варна, Quo vadis, образование?,

проф. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания при БАН, Какво губим и какво печелим от приемането на еврото в България: уроците от дългия път на България към еврото,

г-н Пламен Русев, един от успешните алумни на ИУ - Варна, изпълнителен председател на Webit Foundation и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria, България – площадка за създаване на глобални инициативи.

Заседанията по секции продължиха в 11 виртуални стаи със споделени презентации на резултати от научни изследвания в областта на: Икономика и дигитални трансформации; Глобализация и европейска интеграция; Икономически растеж, инвестиции и иновации; Структурно преустройство, отраслова и регионална икономика; Фирми, пазари, конкуренция; Управление, стратегии, политики, счетоводство; Устойчиво развитие; Социални, институционални и правни проблеми; Образование и наука в дигиталната епоха; Езици и езиково обучение в дигиталната епоха; Информационните и комуникационни технологии в икономиката и общество.

Заключителната сесия на конференцията на 12 май, обобщи резултатите от работата по секции, интересните и ползотворни дискусии, обмена на мнения, защитата на представени тези, генерираните идеи, и общата удовлетвореност на участниците от организацията и формата на конференцията, както и от общуването във виртуална среда.На 11 и 12 май 2020 г.  в Икономически университет – Варна беше проведена Юбилейна международна научна конференция на тема "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха". Научният форум е част от програмата на академичната общност за отбелязване на 100 години от създаването на първото висше икономическо училище в България.

В конференцията участваха над 340 учени, преподаватели, докторанти, студенти, представители на бизнеса от страната и чужбина. Доклади представиха участници от 23 български висши училища и 15 университета от Германия, Полша, Литва, Португалия, Румъния, Хърватска, Словакия,  Русия, Сърбия, Украйна, Ливан. Предстои да бъде публикуван сборника с научните доклади.

За първи път в историята на университета Юбилейната международна научна конференция се проведе изцяло онлайн, във виртуални стаи. Само в пленарната сесия се регистрираха над 200 участници. Пленарни доклади изнесоха:

проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет - Варна, Quo vadis, образование?,

проф. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания при БАН, Какво губим и какво печелим от приемането на еврото в България: уроците от дългия път на България към еврото,

г-н Пламен Русев, един от успешните алумни на ИУ - Варна, изпълнителен председател на Webit Foundation и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria, България – площадка за създаване на глобални инициативи.

Заседанията по секции продължиха в 11 виртуални стаи със споделени презентации на резултати от научни изследвания в областта на: Икономика и дигитални трансформации; Глобализация и европейска интеграция; Икономически растеж, инвестиции и иновации; Структурно преустройство, отраслова и регионална икономика; Фирми, пазари, конкуренция; Управление, стратегии, политики, счетоводство; Устойчиво развитие; Социални, институционални и правни проблеми; Образование и наука в дигиталната епоха; Езици и езиково обучение в дигиталната епоха; Информационните и комуникационни технологии в икономиката и общество.

Заключителната сесия на конференцията на 12 май, обобщи резултатите от работата по секции, интересните и ползотворни дискусии, обмена на мнения, защитата на представени тези, генерираните идеи, и общата удовлетвореност на участниците от организацията и формата на конференцията, както и от общуването във виртуална среда.