Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

Създаден с решение на Академичния съвет на 24 март 2013 г., Центърът е консултантско и научноизследователско звено, което обединява академичен състав и външни експерти. Основната му цел е да съдейства за стабилизирането и постоянното усъвършенстване на връзката на ИУ-Варна с външни организации и институции чрез трансфер на знания и при задоволяването на техните информационни нужди за целите на управление на разнообразни аспекти от дейността им.

Дейността на Центъра е насочена към предоставяне на консултантски, приложноизследователски и научноизследователски услуги на външни и вътрешни клиенти. 

Услугите, които предоставя Центъра са:

  • Социологически проучвания;
  • Пазарни проучвания;
  • Маркетингови проучвания;
  • Консултиране;

Екипът на Центъра обединява професионални социолози, статистици, икономисти, специалисти в областта на маркетинга и информационните технологии.


Ръководител: Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева
Мобилен тел.: 0882 164698
E-mail: css@ue-varna.bg
Web: css.ue-varna.bg
Кабинет: 507