Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

Създаден на 30 юни 2016 г., Центърът е научноизследователско звено, което разполага с академичен квалифициран ресурс и специализирани лаборатории за извършване на научни и приложни изследвания, консултантска, информационна и образователна дейност в областта на качеството на стоките и потребителската защита.

Предмет на дейност на Центъра е извършването на научни изследвания, изготвянето на обосновки, стандарти, експертизи и пазарни проучвания за потребностите на бизнеса, държавата и местните органи чрез използването на съвременни средства и методи. Той препоръчва и предоставя специалисти за оценка, контрол и управление на качеството, разработване и внедряване на Системи за управление и стандарти, сертификация на системи и продукти, изготвяне на експертизи. Независимите експерти на центъра предоставят консултантска дейност относно качеството и безопасността на стоките, тяхната опаковка, съхранение, стандартизация, управление, сертификация и потребителска защита.

Центърът организира научни конференции, кръгли маси, дискусии, изгражда изследователски и партньорски мрежи с бизнеса и научни структури от страната и чужбина за реализиране на проекти в областта на качеството на стоките и потребителската защита.

Съвети към потребителите при покупка на стоки - Интервю пред ТВ "Черно море"

Кръгла маса с международно участие "Качество и безопасност на потребителските стоки" 1.06.2017 г. - Сборник с доклади
Индексиран в базата данни RePEc
Индексиран в Руската система за индексация на научна литература

Кръгла маса с международно участие "Качество на стоките и защита на потребителите" 15.03.2018 г. - Сборник с доклади
Индексиран в базата данни RePEc


Ръководител: Доц. д-р Теменуга Стойкова
Мобилен тел.: 0882 164838
E-mail: tstoikova@ue-varna.bg
Кабинет: 314B