Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

Създаден през 2013 г., Центърът е предназначен да поддържа и развива връзката бизнес - обучение в най-новите области на развитие на познанието за постигане на стратегическата цел за превръщане на ИУ-Варна в иновативен, високотехнологичен и конкурентен университет.

Предмет на дейност на ЦИР са системните интердисциплинарни изследвания, анализи, консултации и други проектни дейности за бизнес структурите и процесите в първичния, вторичния и третичния сектор в България. Ежегодно ЦИР организира и провежда Международен студентски конкурс за креативни проекти "Бранд идея" (http://brand-idea.net/). Екипът на Центъра работи в сътрудничество с Центъра за информационни технологии CTI в Сао Паоло, Бразилия по проекта GESITI https://www.cti.gov.br/en/projeto-gesiti.html


Ръководител: Доц. д-р Бистра Василева
Мобилен тел.: 0882 164720
E-mail: office@centre4inno.org
Уебсайт: http://centre4inno.org/bg/
Кабинет: 412