Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

EURAXESS е паневропейска мрежа за мобилност, чиито услуги са насочени както към настоящи и бъдещи изследователи и учени от всички области, така и към организациите, които работят в сферата на образованието, научните изследвания, иновациите и технологичното развитие.

Услугите, които ЕURAXESS предоставя, са насочени както към настоящите и бъдещи изследователи и учени от всички области, така и към организациите, които работят в сферата на образованието, научните изследвания, иновациите и технологичното развитие. Мисията на EURAXESS (Мрежата) е да улесни изграждането на общ европейски пазар на труда на изследователите като осигури безплатна, своевременна и висококачествена подкрепа във връзка с мобилността и кариерното развитие на изследователите в Европа.

Икономически университет - Варна е част от мрежата EURAXESS от началото на 2016г. Някои от услугите, които Мрежата предлага чрез своите членове, включват:

  • Съдействие на входящи и изходящи изследователи, като получава съдействие и подкрепа от Националния координатор и центровете за услуги;
  • Подкрепа на изследователите и техните семейства и/или организации, действащи от тяхно име по всички въпроси, свързани с мобилността, в.т.ч.: предоставяне на надеждна информация и персонализирана помощ по административни и процедурни въпроси.
  • Детайлна информация относно условия на труд и работа в Европа, ви-зов режим, права на интелектуална собственост, признаване на дипломи и др., както и данни за връзка с Контактните лица във всички държави от Европа, които са част от мрежата.

Всички услуги на EURAXESS са напълно безплатни.

През декември 2016 стартира новият портал на паневропейската мрежа за мобилност ЕURAXESS: https://www.euraxess.bg/

Новите функционалности и инструменти, от които всеки регистриран потребител може да се ползва, са по отношение на:

Приемни организации: База данни, в която организациите публикуват информация за отворени позиции за гостуващи учени и докторанти; 

Предложения за финансиране: Организациите (международни и национални), които предлагат стипендии за докторанти, грантови схеми, конкурси за финансиране на проекти/научни изследвания и/или програми за мобилност могат да публикуват на портала своите предложения;

Курсове и обучения: Насочени специално към подобряване възможностите за кариерно развитие на учени и докторанти;

„Качи автобиография“: Освен да попълнят формуляра на EURAXESS CV, сега регистрираните потребители могат да качат своята автобиография в предпочитан от тях формат;

Търсене на Център за развитие на кариерата: Адреси на центровете за кариерно развитие, от чиито безплатни услуги могат да се възползват регистрирани и нерегистрирани в портала учени;

Профилирана информация: Порталът предлага на регистрираните потребители кореспондиращи на техните интереси възможности за работа и сътрудничество;

По-широка целева аудитория: освен учени и научноизследователски организации/университети, EURAXESS сега е насочен и към бизнес организациите;

Подобрена „Search“ (търсене) функция: Възможност за търсене по предварително зададени от потребителите критерии;

Адаптивен дизайн: За всеки тип мобилно устройство, лаптоп или настолен компютър.


/Информацията е предоставена от Сектор "Управление на проекти" при ИУ-Варна/