Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

Приоритети в дейносттa на Научноизследователски институт при Икономически университет - Варна:

  • Иновации и икономически растеж на българската икономика;
  • Регионална икономика и политика;
  • Устойчиво развитие;
  • Информационни технологии в икономиката и обществото.