Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

 

Университет "Константин Бранкуши" - Таргу Жиу
Център за фундаментални и приложни икономически проучвания
Румъния

 

Икономически университет - Варна е съорганизатор на 4-то, 5-то и 6-то издание на Международната конференция "Information Society and Sustainable Development" - ISSD, която се провежда ежегодно в Университет "К. Бранкуши". Директорът на Научноизследователски институт при ИУ-Варна, проф. д-р Зоя Младенова, е част от Научния съвет на конференцията. 

"Information Society and Sustainable Development" 27-28 април 2018

За повече информация: сайт на конференцията (EN)


Латвийски университет
Научноизследователски институт за социални и политически проучвания
към Факултета по социални науки