Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

            Научноизследователски институт
            Икономически университет – Варна
            бул. Княз Борис I №77
            гр. Варна, 9002

            research@ue-varna.bg


            Сътрудник: Димитрина Бакалова
            Телефон: 0882 913208
            E-mail: dmbakalova@ue-varna.bg
            Кабинет: 225В