Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

 

В чест на 100 годишнината от основаването си Икономически университет – Варна организира

Международна научна конференция
"Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"

Конференцията ще се проведе дистанционно на предварително определените дати 11 - 12 май 2020 г.

Очаквайте допълнителна информация за начина на провеждане на конференцията и получаването на сборника с доклади на хартиен носител.

Програмата на конференцията можете да разгледате на сайта на конференцията:

https://conference.ue-varna.bg/uev/bg/programme