Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

 

В чест на 100 годишнината от основаването си Икономически университет – Варна организира

Международна научна конференция
"Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"

Конференцията се проведе дистанционно на предварително определените дати 11 - 12 май 2020 г.

Програмата на конференцията можете да разгледате на сайта на конференцията:

https://conference.ue-varna.bg/uev/bg/programme   

 


  Сборник с доклади

от
Юбилейна Международна научна конференция
"Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"